Om hjulångaren eric nordevall II

Historien

N
Längd: 28,6m
N
Bred: 6,9m
N
Djupgående: 2,5m
N
Replika av hjulångaren Eric Nordevall
Historien

om hjulångaren Eric Nordevall II

2020

Våren 2020 övertog Hjulångaren Nordevall AB fartyget och Hjulångaren flyttades till Norrqvarn i Göta Kanal. Vintern 2020-21 ligger Hjulångaren i Sjötorp

2012

I maj och juni 2012 gjorde Hjulångaren en expeditionsresa till Göteborg. I juli och augusti gjorde Hjulångaren några resor i Bottensjön och Vättern. I September blev det ytterligare en expeditionsresa resa. Denna gång till Hjo, Visingsö, Jönköping och Gränna.

2011

I augusti gick Eric Nordedvall II för egen maskin under en tvåveckorsperiod till Stockholm för att döpas av H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Dopet förrättades den 29 augusti i strålande fint väder. I mitten av september var Hjulångaren tillbaka i sin hemmahamn Forsvik.

2009

Den 6 juni 2009 sjösattes Hjulångaren Eric Nordevall II. I juni bogserades den till Motala där Ångmaskin och Ångpanna togs ombord. Efter två veckor bogserades fartyget tillbaka över Vättern till sin hemmahamn i Forsvik.

1995

Föreningen Forsviks Varv grundades 1995 i syfte att bygga Hjulångaren Eric Nordevall II. Samma år  påbörjades projektet med att bygga en replika av Hjulångaren Eric Nordevall som ligger på 45 meters djup vid ön Jungfrun i Vättern.

Läs mer om byggprojektet: www.nordevall.com

1980

Vid dykningar och efterforskning upptäcktes det mycket välbevarade vraket av Hjulångaren Eric Nordevall på 45 meters djup i Vättern. Vraket dokumenterades därefter noga med mätningar, film och fotografering.

Läs mer om vraket:  www.ericnordevall.se

1856

Vid middagstid en vacker försommardag den 4 juni 1856 lade Hjulångaren Eric Nordevall ut från hamnen vid slottet i Vadstena, där man lämnat och hämtat passagerare samt lastat brännvin från lagret på slottet. Kapten Bergström lämnade efter någon timme rodret till rorgängare Eriksson och gick ner under däck. Efter ett tag lämnade också Eriksson däck för att gå och sova. Besättningskarlen Eliasson beordrades ta över rodret med orden “du kan gå hur nära ön Jungfrun som helst”. Det var Eliassons andra resa och han följde ordern men gick på fel sida om ön och där fanns ett grund som stoppade färden. Vädret var lugnt och man försökte att för egen maskin ta sig loss från grundet men satt ohjälpligt fast. Hjälp tillkallades och passagerare och last lossades och fördes till Motala. Två dagar senare, den 6 juni, kom ångkorvetterna Föreningen och Santesson för att göra ett nytt försök att få loss fartyget. Efter gemensamma anstängningar lyckades man få Eric Nordevall av grundet. Under bogseringen mot Motala tog fartyget in så mycket vatten att man tvingades kapa bogsertrossen varvid Hjulångaren sjönk strax norr om Jungfrun.

1837

År 1837, d.v.s. för ca 180 år sedan revolutionerades det svenska transportsystemet för första gången när ångmaskiner kunde driva fartyg. (Senare kom ångtågen på järnväg). Den nybyggda Hjulångaren Eric Nordevall var ett av dessa allra första maskindrivna fartyg.

År 1837 fanns ingen elektricitet eller mineralolja. Vi hade inte heller någon gemensam tid och det krävdes pass för längre resor i landet. Sverige hade förlorat Finland 1809 och kommit i union med Norge 1814. Göta Kanal var nyligen färdigställd 1832.

Som framgår av “Det sjette Aftonbladet” från torsdagen den 6 juli 1837 var fartygstrafiken till och från Stockholm intensiv.

1836

Hjulångaren Eric Nordevall byggdes på Hammarstens varv i Norrköping som ett av de allra första maskindrivna fartygen som trafikerade Göta Kanal. Ångmaskin och ångpanna byggdes vid Motala verkstad.

Eric Nordevall II

En stor båt

Hjulångaren behöver en minimibesättning på 5 personer: skeppare/befälhavare, 1 maskinist/teknisk chef , 2 jungmän och 1 eldare och därtill kommer serveringspersonal och guide